De LiftMasters Sort beschikt naast de standaardfuncties van de LiftMaster ook over een sorteerfunctie. Daarmee kunnen bewerkte stukken met de vacuümzuiger van het restmateriaal worden gescheiden en apart worden weggelegd.

  • Hoge efficiëntie
  • Mogelijkheid tot onbemande productie
  • Automatische scheiding van werkstukken en restmateriaal