Randen ontcoaten

Randen ontcoaten

Bij het ontcoaten van randen worden de randzones van het coatingsysteem afgenomen, om de laminering met een tweede glassubstraat voor te bereiden. Daarbij bereiken de fibergeleide lasers met gemiddelde vermogens van 750 watt de hoogste afnameresultaten tot 50 cm² per seconde. Deze afnameresultaten maken het mogelijk de laser rendabel te gebruiken, ook bij grote vlakken en korte pulstijden.