Privacy

Deze website is eigendom van V.A.C. MACHINES


Contactgegevens: ICT@vac-machines.be
Adres maatschappelijk zetel: Kleine Pathoekeweg 13, 8000 Brugge, België...
E-mail: ICT@vac-machines.be
Ondernemingsnummer: BE 0433 131 724


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan V.A.C. MACHINES of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

V.A.C. MACHINES levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal V.A.C. MACHINES de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

V.A.C. MACHINES kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. V.A.C. MACHINES geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

V.A.C. MACHINES kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
V.A.C. MACHINES verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Privacybeleid

V.A.C. MACHINES hecht belang aan uw privacy.
In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:
De verantwoordelijke voor de verwerking, V.A.C. MACHINES - KLEINE PATHOEKEWEG 13, 8000 BRUGGE respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

• Verwerking van uw aanvraag
• Informeren en verder op de hoogte houden van de activiteiten

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan V.A.C. MACHINES, KLEINE PATHOEKEWEG 13, 8000 BRUGGE, ICT@vac-machines.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot V.A.C. MACHINES, KLEINE PATHOEKEWEG 13, 8000 BRUGGE.

In geval van doorgifte aan derden: Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

TRUMPF

The Partner shall furthermore be responsible for the fulfilment of all information duties towards contact persons of customers which the Partner creates in the TRUMPF Information Systems. As part of the fulfilment of these information duties, the Partner shall also ensure that the contact persons are provided with the information listed under

https://www.trumpf.com/en_INT/meta/data-protection/

the processing of customer data by TRUMPF is made available to the contact persons. The Partner is aware that TRUMPF updates the information available under the aforementioned link at regular intervals. The Partner shall therefore ensure that the respective current version of the document is included by linking accordingly.