Foto Mobile Marker

Algemeen

De markeringssoftware TruTops Mark maakt de TruMark-lasertechniek voor u eenvoudig beheersbaar en toepasbaar. Deze is gebaseerd op Windows en is in verschillende talen beschikbaar.

Het programma TruTops Mark combineert markeersoftware, CAD-editor, het beheer van laserparameters en interfaces, de procesprogrammering met QuickFlow, eenvoudige "Marking on the Fly" en een uitontwikkelde diagnosetool. Met een enkele, intuïtief te bedienen gebruikersinterface heeft u alle functies van de markeersoftware TruMark binnen handbereik.

U bedient de software met dezelfde gebruikersinterface als het volledige lasersysteem. Via elementaire procesprogramma programmeert u eenvoudig sequenties en slaat deze op in werkstukbestanden. Bij terugkerende taken gebruikt u eenvoudig de reeds gemaakte programma's.

ac CAD-editor
De CAD-editor biedt u de bij alle volwaardige CAD-programma's met de gebruikelijke functies voor het tekenen en positioneren van grafische objecten. De geïntegreerde gelijkrichter importeert de bestandsformaten DXF/DWG, HPGL en IGES en de pixelformaten BMP, TIF, JPG en PCX. Daardoor kunnen grafieken en logo's eenvoudig en tot op het detail worden opgenomen. Teksten maakt u in een handomdraai met voor de laser geoptimaliseerde normlettersets of de van Windows overgenomen TrueType-letters. Net zo eenvoudig worden barcodes en datamatrixcodes gemaakt. Variabele gegevens zoals klantinformatie, tijd, datum of doorlopende serienummers kunnen automatische of via interfaces worden opgenomen.

Beheer van laserparameters
In het laserparameterbeheer worden alle aanwezige laserparameters in een aparte dialoog samengevat, thematisch ingedeeld en overzichtelijk weergegeven. Via een databank voor laserparameters is het mogelijk eenmaal voor een bepaald materiaal geoptimaliseerde parameters steeds weer te gebruiken. De visuele weergave van de pulsoverlapping gebaseerd op de hoofdlaserparameters afbuigsnelheid en pulsfrequentie helpt bij de optimalisatie van uw markeringen.

Interfaces
Met de geïntegreerde interfaces kunt u online variabele productiegegevens in een vooraf gedefinieerd markeringsprogramma opnemen. Voor de opname in de besturing van de markeerlaser in bestaande productie-installatie biedt de TruTops Mark veel verschillende mogelijkheden. Een COM-Inprocess-server vormt de interface naar door uzelf ontwikkelde software.

Programmering
Met de procesprogrammering QuickFlow maakt u met eenvoudig "pick-and-drop" programma's die de complete markeringscyclus van het begin tot het einde sturen. Indien nodig is ook een gegevensuitwisseling met externe systemen mogelijk, om bijvoorbeeld met variabele markeringen op verschillende meetwaarden te reageren. Voor QuickFlow hoeft u geen programmeertaal te kennen. Verschillende QuickFlow-programma's zijn door ons reeds samengesteld, bijvoorbeeld voor de opname van diverse camera's bij "Through the Lens"-toepassingen.

Marking on the Fly
Binnen continue productieprocessen moet u werkstukken kunnen markeren zonder de lopende band te stoppen. De optie "Marking on the Fly" " overlapt de beweging van de het object dat wordt gemarkeerd met de beweging van de laserstraal, zodat de markering niet wordt gedeformeerd. De snelheid van de transportinrichting wordt via een encodersignaal continu gemeten, zodat ook bij het optrekken en afremmen een gelijkblijvende markering wordt bereikt.

Diagnosetool
De diagnosetool visualiseert en analyseer de door de sensoren geregistreerde analoge meetwaarden. Er wordt een volledige lijst weergegeven met de bewakings- en storingsmeldingen, de actuele statusinformatie en de gebruikswaarden van het lasersysteem tijdens het proces. Daarmee kunt u storingsoorzaken snel en precies opsporen en de oorzaak verhelpen. Als u deze functie heeft vrijgegeven kunnen servicedeskundigen vanuit de hele wereld inbellen op uw TruMark, de waarden uitlezen en optimaliseren. Zo reduceert u de uitvaltijden tot een minimum.


Media