• Zeer korte pulstijden (nano, pico of femto seconden)
  • "koude" materiaalbewerking door sublimatie
  • Geen warmte invloed op het werkstuk
  • Microsnijden, structureren, ableren en boren

Lasers voor hoge precisie, reproduceerbare materiaalablatie voor de kleinste structuren.